شناسه : 160095408

گزارش تصویری افتتاح مجهزترین مرکز پایش زیست محیطی در یزد


با حضور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور،استاندار یزد،فرماندار یزد و دیگر مسئولین استانی وشهرستان در اداره کل محیط زیست به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد مجهزترین مرکز پایش زیست محیطی استان یزد با حضور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استاندار یزد، فرماندار یزد  و دیگر مسئولین استانی و شهرستان   در اداره کل محیط زیست مجهزترین مرکز پایش زیست محیطی در یزد به بهره برداری رسید.


آدرس کوتاه :