شناسه : 701694

گزارش تصويري 1


سفر دور سوم رييس جمهور به استان يزد

آدرس کوتاه :