شناسه : 693193

گزارش تصويري گزينش و ثبت نام از داوطلبان شركت در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 شهرستان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،گزينش و ثبت نام از داوطلبان شركت در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 شهرستان يزد در محل ستاد اجرايي انجام شد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :