شناسه : 18163954

گزارش تصويري نشست نمایندگان زن دستگاه های اجرايي شهرستان یزد
آدرس کوتاه :