شناسه : 26217880

گزارش تصويري نشست مشترك فرمانداران و مديران شهرستان هاي يزد و رفسنجان
آدرس کوتاه :