شناسه : 58770564

گزارش تصويري نشست مشترك ستاد انتخابات استان و شهرستان يزد
آدرس کوتاه :