شناسه : 25637595

گزارش تصويري مراسم ترحیم حاجيه خانم سیده فاطمه خاتمی در مسجد حظیره یزد
آدرس کوتاه :