شناسه : 73132629

گزارش تصويري مراسم تجليل از معلمان شهر شاهديه و هنرستان فني شهيد دكتر چمران


مراسم تجليل از معلمان شهر شاهديه و هنرستان فني شهيد دكتر چمران با حضور فرماندار، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار شاهديه، معاونين اداره كل آموزش و پرورش استان برگزار شد.


آدرس کوتاه :