شناسه : 704124

گزارش تصويري شركت جمع كثيري از اقشار مختلف مردم يزد در حمايت از رهبري انقلاب


                                                                                        

     

  

                                                                             

آدرس کوتاه :