شناسه : 23998048

گزارش تصويري راهپيمايي يوم الله 22 بهمن در يزد (بخش دوم)
آدرس کوتاه :