شناسه : 110986854

گزارش تصويري ديدار صميمي استاندار يزد با جمعي از ايتام


در اولين روز از سال جديد استاندار يزد به همراه فرماندار يزد، مديركل حوزه استاندار، مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان، رئيس سازمان بهزيستي استان با جمعي از ايتام تحت پوشش اين دو نهاد ديدار نمود.


آدرس کوتاه :