شناسه : 695425

گزارش تصويري حضور فرماندار در نماز جمعه رو.ستاي محمد آباد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

                                                              

                                                                                                            

 

آدرس کوتاه :