شناسه : 703624

گزارش تصويري حضور فرماندار در نمازجمعه و راهپيمايي روز جهاني قدس در بخش مركزيآدرس کوتاه :