شناسه : 15965357

گزارش تصويري حضور فرماندار در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري، فرماندار باتفاق معاونين فرمانداري در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد حضور يافت.

آدرس کوتاه :