شناسه : 65915125

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري شهرستان يزد


جلسه شوراي اداري شهرستان يزد با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، فرماندار و معاونين فرمانداري يزد و مديران ادارات و نهادهاي شهرستان يزد برگزار شد.


آدرس کوتاه :