شناسه : 45190717

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري شهرستان يزد با حضور استاندار
آدرس کوتاه :