شناسه : 22773270

گزارش تصويري جشنواره فرهنگي ورزشي تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جشنواره فرهنگي ورزشي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد با حضور استاندار، معاونين استانداري، فرماندار، مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي و ساير مسئولان در مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد.


آدرس کوتاه :