شناسه : 693323

گزارش تصويري برگزاري آزمون مرحله اول داوطلبين شركت كننده در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 يزد (بانوان)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،آزمون مرحله اول داوطلبين شركت كننده در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 يزد برگزار شد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :