شناسه : 693313

گزارش تصويري برگزاري آزمون مرحله اول داوطلبين شركت كننده در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 يزد(آقايان)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،آزمون مرحله اول داوطلبين شركت كننده در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 يزد بركزار شد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :