شناسه : 57210517

گزارش تصويري بازديد و افتتاح پروژه هاي اقتصادي شهرستان يزد با حضور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استاندار
آدرس کوتاه :