شناسه : 19342441

گزارش تصويري بازديد معاون فني و امور عمراني فرماندار از كوره هاي آجر پزي دستي شهر يزد
آدرس کوتاه :