شناسه : 20760015

گزارش تصويري بازديد فرماندار يزد از پروژه هاي عمراني شهرداري يزد
آدرس کوتاه :