شناسه : 45936039

گزارش تصويري بازديد فرماندار يزد از محل جديد احداث كارخانه ذوب آهن فلزات
آدرس کوتاه :