شناسه : 102463123

گزارش تصويري بازديد فرماندار يزد از كارخانه فرآورده هاي لبني كبير يزد


فرماندار يزد به همراه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري و رئيس اداره برنامه ريزي از كارخانه توليد فرآورده هاي لبني كبير يزد بازديد نمود.


آدرس کوتاه :