شناسه : 57070479

گزارش تصويري بازديد فرماندار يزد از روستاهاي بخش مركزي
آدرس کوتاه :