شناسه : 20119025

گزارش تصويري بازديد فرماندار يزد از خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز يزد
آدرس کوتاه :