شناسه : 43817871

گزارش تصويري بازديد جمعي از اصحاب رسانه از تصفيه خانه فاضلاب شهر يزد
آدرس کوتاه :