شناسه : 696597

گزارش تصويري بازديد اوليا نمايده محترم مردم يزد و صدوق ،فرماندار و جمعي از مسولين استان از بافت قديم يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

                                                                                                                                                                                                        
آدرس کوتاه :