شناسه : 126291951
بازديد از ميدان ميوه و تره بار شاهديه

گزارش تصويري بازديد از ميدان ميوه و تره بار شاهديه


بازديد از ميدان ميوه و تره بار شاهديه با حضور حاج حيدري معاون برنامه ريزي اداري و مالي فرماندار و محسن دهقان رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري انجام شد و در حاشيه اين بازديد پيرامون مشكلات و مسايل اتحاديه صنف ميوه فروشان در معيت رئيس اين اتحاديه بحث و تبادل نظر شد.


آدرس کوتاه :