شناسه : 88698741

گزارش تصويري اولين روز ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر


اولين روز ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر در فرمانداري يزد برگزار شد. در اين روز «محمدعلي طالبي» رئيس ستاد انتخابات استان با حضور در فرمانداري يزد از روند ثبت نام در ستاد انتخابات شهرستان يزد بازديد كرد.


آدرس کوتاه :