شناسه : 693625

گزارش تصويري از روند اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 شهرستان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، طرح سرشماري عمومي نفوس ومسكن 90 در شهرستان يزد بخوبي در حال اجرا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :