شناسه : 153225404

گزارش تصويري ازبرگزاري مراسم تكريم و معارفه فرماندار شهرستان يزد
آدرس کوتاه :