شناسه : 14302194

گزارش بازدید فرماندار یزد از کارگاه توانمندی و اشتغال معلولین


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد باتفاق معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، رئیس آموزش و پرورش استثنائی استان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان و سرپرست آموزشگاه منطقه فنی و حرفه ای از دو کارگاه توانمندی و اشتغال معلولین در شهرستان بازدید کرد.

آدرس کوتاه :