شناسه : 695105

گردهمایی مسئولین ستاد انتخابات شهرستان ، استان یزد ، هیأت نظارت، بازرسی با نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه یزد و صدوق(گزارش تصویری)


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، گردهمایی مسئولین ستاد انتخابات شهرستان ، استان یزد ، هیأت نظارت، بازرسی با نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه یزد و صدوق در محل فرمانداری برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :