شناسه : 695025

گردهمایی توجیهی آموزشی سربازرسین حوزه انتخابیه یزد و صدوق(گزارش تصویری)


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد، گردهمایی توجیهی آموزشی سربازرسین حوزه انتخابیه یزد و صدوق با حضور رئیس هیأت بازرسی استان ، رئیس هیأت اجرایی شهرستان و اعضای هیأت بازرسی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :