شناسه : 158998732
فرمانداریزددرجلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان یزد :

کاهش آسیب های اجتماعی با ترویج فرهنگ کتابخوانی


فرماندار یزد گفت: باید فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان و شهروندان ترویج یابد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، سید محمد رستگاری فرماندار یزد گفت: علاوه بر عمران و بهسازی محیط کتابخانه ها، باید ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین شهروندان و به ویژه جوانان مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: برای تشویق جوانان به کتابخوانی ابتدا باید روحیات جوانان را خوب شناخت، همچنین درباره جوانان مطالعه کرد و از مساعدت نهادهایی مانند آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تبلیغات اسلامی استفاده نمود.
رستگاری ادامه داد: در جامعه امروز ترویج فرهنگ کتابخوانی برای کاهش آسیب های اجتماعی موجود در جامعه و تقویت فرهنگ عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.


آدرس کوتاه :