شناسه : 158962902

کارگروه اشتغال شهرستان یزد با موضوع اشتغال روستایی برگزار شد


کارگروه اشتغال شهرستان یزد در موضوع بررسی وضعیت طرح ها و تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی شهرستان و ارائه گزارش عملکرد بانک های عامل در خصوص اشتغال فراگیر و روستایی با ریاست فرماندار یزد در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد در کارگروه اشتغال شهرستان یزد گفت: این موضوع برای ما مهم است به طوری که ما حاضریم هفته ای دو مرتبه کارگروه اشتغال شهرستان را برگزار کنیم و چندین جلسه در این موضوع برگزار شده است.

❄️وی افزود: طرح های ادارات کمیته امداد شهرستان و بهزیستی در فرمانداری یزد بررسی شد و همکاری های خوبی از سوی بانک ها انجام شده است.

فرماندار یزد اعلام کرد: طرح هایی که قبلا اعلام شده باید تغیین وضعیت کنیم و برای جذب اعتبار با توجه به پیشرفت طرح اولویت بندی شوند.

❄️فرماندار گفت: هر حوزه ای که طرحی را با بیشترین مبلغ و بیشترین اشتغال ارائه داده است باید وضعیت آن پیگیری شود و بانک های و کل طرح های شهرستان مشخص شود.

❄️رستگاری بیان کرد: اعطای تسهیلات اشتغال نسبت به سه سال قبل تفاوت دارد و منابع محدودتر و سهم شهرستان یزد کمتر از قبل شده لذا برای جذب اعتبار نیازمند تلاش بیشتر از سوی ادارات شهرستان است و شفافیت وضعیت طرح های اشتغال ادارات است.

❄️وی با بیان اینکه درصد بیکاری در مرکز استان هم وضعیت خوبی ندارد، افزود: برای جذب اعتبارات سال99 دستگاه های مربوطه و بانک ها باید همکاری کنند و باید زودتر جذب کنیم تا بتوانیم از اعتبارات اختصاص یافته برای طرح های اشتغالزایی استان برخوردار شویم.

❄️وی با تاکید بر اینکه طرح های اشتغال روستایی و فراگیر که پیشرفت داشتند و اعتبار گرفتند ولی کفایت نداشته است می توان از طریق تبصره 18 و تسهیلات تبصره 18 تامین اعتبار کرد که باید این طرح ها شناسایی و معرفی شوند.

❄️فرماندار با اعلام اینکه اعتبارات جذب شده سال 98 در مشاغل خانگی باید اعلام شوند، افزود: همچنان زمان برای جذب اعتبار اشتغال روستایی سال 98 وجود دارد لذا اداراتی هستند که سال گذشته طرح های خود را معرفی کردند و اعتبار جذب نشده باید دوباره موضوع برای تامین اعتبار مطرح شود.

❄️سیدمحمدرستگاری گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات شهرستان یزد، سال جدید باید جزو اولین شهرستان هایی باشیم که اعتبار اشتغال را جذب می کنیم.

❄️فرماندار یزد گفت: جلسات کارگروه اشتغال شهرستان یزد مورد استقبال ادارات شهرستان قرار گرفته و ادامه خواهد داشت.
آدرس کوتاه :