شناسه : 159052782

کارگروه اشتغال شهرستان با موضوع مشاغل خانگی و تبصره 18 تشکیل جلسه داد


فرماندار یزد بر لزوم شناسایی مزیت ها و ظرفیت های مناطق و اقدام بر اساس اولویت بندی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد در این نشست شرایط اقتصادی کنونی و سال جهش تولید را ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار از جمله تسهیلات تبصره 18 و مشاغل خانگی عنوان کرد و افزود؛از جمله اقداماتی که در این زمینه باید صورت پذیرد شناسایی مزیت ها و ظرفیت های مناطق بوده و باید بر اساس اولویت بندی اقدام نمود.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه لازم است بانکها و دستگاههای اجرایی مشاغل خانگی دارای ظرفیت توسعه را بررسی و متقاضیانی که از سال گذشته در بانکهای عامل پرونده دارند و موفق به دریافت تسهیلات نشده اند را شناسایی و با ایجاد ارتباط مستقیم پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند.


آدرس کوتاه :