شناسه : 156575986

چهارمین جلسه شورای ترافیک شهرستان يزدبرگزار شد.


جلسه شورای ترافیک شهرستان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري برگزار شد .

جلسه شورای ترافیک شهرستان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛چهارمین جلسه شورای ترافیک شهرستان به رياست  محمد جواد آقايي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري  و با  حضوردیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهر زارچ برگزار شد.

 


آدرس کوتاه :