شناسه : 18082825
معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد:

چهارمين دوره انتخابات نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت شهرستان برگزار مي شود


معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد از برگزاري چهارمين دوره انتخابات نماينده سازمان هاي مردم در هيأت نظارت شهرستان روز شنبه مورخ 93/9/29 در محل فرمانداري يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مصطفي سالاري با بيان اينكه سازمانهاي مردم نهاد نقش بسيار موثري در ارتباط بين مردم و دولت دارند افزود: بنا به تعريف اين تشكلها؛ سازمان با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.

معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد با اعلام اينكه چهارمين دوره انتخابات نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت شهرستان برگزار خواهد شد اظهار داشت: اين انتخابات با حضور كليه سازمان هاي مردم نهاد شهرستان در روز شنبه مورخ 93/9/29 از ساعت 10 الي 12 در محل فرمانداري برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: جلسات هيأت نظارت بر سمن ها نيز به منظور بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس براي صدور پروانه فعاليت براساس شرايط و مقررات و نظارت بر فعاليتها ودريافت گزارشهاي عملكرد اين تشكلها براي بهبود فعاليت در چارچوب قوانين با حضور نماينده سازمان هاي مردم نهاد دراين هيأت از طريق انتخابات مذكور صورت مي گيرد.
آدرس کوتاه :