شناسه : 694165

چهارمين جلسه ستاد انتخابات شهرستان يزد برگزار شد. (گزارش تصويري)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، چهارمين جلسه ستادانتخابات شهرستان يزد به رياست عزيزا... سيفي فرماندار تشكيل شد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :