شناسه : 159539858
تشدید برخوردها به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی

چهارشنبه 99/7/23، پلمپ یک داروخانه به علت تخلفات بهداشتی / نزدن ماسک توسط عوامل داروخانه و خدمات دهی به مشتریان بدون ماسک
آدرس کوتاه :