شناسه : 159667787

پیگیری شکایات مردمی در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در سامانه شهربین


با همکاری فرمانداری یزد، کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، سازمان فاوا شهرداری یزد و تیم شهربین، گروه موضوعی موارد تخلف درزمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به سامانه شهربین اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، با همکاری فرمانداری یزد، کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، سازمان فاوا شهرداری یزد و تیم شهربین، گروه موضوعی موارد تخلف درزمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی  به سامانه شهربین اضافه شد.

شهروندان می‌توانند تخلفات مربوط به عدم رعایت دستوالعمل های بهداشتی و مصوبات ستاد  مقابله با بیماری کرونا را برای پیگیری بهتر در شهربین ثبت کنند یا  باشماره 137 تماس گرفته و ازطریق آن سامانه پیگیری نمایند.
آدرس کوتاه :