شناسه : 162401920

پیش از ظهر امروز انجام شد؛ قدردانی استاندار یزد از عوامل ستاد انتخابات شهرستان یزد + تصاویر


"محمد علی طالبی "استاندار یزد با حضور در فرمانداری یزد ازفرماندارو عوامل ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا این شهرستان تشکرو قدر دانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، پیش از ظهر امروز"محمد علی طالبی " استاندار یزد با حضور در فرمانداری یزد از فرماندار و عوامل  ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری  و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا این شهرستان تشکر و قدردانی کرد.


آدرس کوتاه :