شناسه : 692563

پیام فرماندار یزد به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام شامخ معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری


معلمین، مشعل دار راه هدایت و سعادت انسان ها هستند و معلمی، شغل انبیا و اولیاء الهی است و قطعا به همین دلیل است که معلمیِ بشر، ارزشمندترین شغل بوده که خدای متعال، برای انبیای خود برگزیده است. اینجانب، ضمن گرامیداشت فرارسیدن سالروز شهادت استاد شهید، دکتر مرتضی مطهری، مقام شامخ معلم را ارج می نهم و از زحمات این قشر خدوم جامعه تقدیر و تشکر می نمایم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               محمود عظیمی نیا                                                                                                                                                                                                                     فرماندار یزد

معلمین، مشعل دار راه هدایت و سعادت انسان ها هستند و معلمی، شغل انبیا و اولیاء الهی است و قطعا به همین دلیل است که معلمیِ بشر، ارزشمندترین شغل بوده که خدای متعال، برای انبیای خود برگزیده است. اینجانب، ضمن گرامیداشت فرارسیدن سالروز شهادت استاد شهید، دکتر مرتضی مطهری، مقام شامخ معلم را ارج می نهم و از زحمات این قشر خدوم جامعه تقدیر و تشکر می نمایم.
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                               محمود عظیمی نیا
                                                                                                                                                                                                                    فرماندار یزد
آدرس کوتاه :