شناسه : 61362346
بخشدار مركزي يزد در جمع دهياران خواستار شد؛

پيش بيني تمهيدات لازم براي مقابله با حوادث طبيعي احتمالي در روستاها


بخشدار مركزي يزد گفت: دهياران بايد تمهيدات لازم را براي پيشگيري از وقوع و مقابله با حوادث طبيعي در روستاها به كار گيرند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ " حسين عسكرزاده " در جلسه اي به منظور بررسي راهكارهاي مقابله با حوادث و بحران هاي طبيعي كه با حضور كليه دهياران روستاهاي بخش مركزي يزد برگزار شد، گفت: بنابر گزارش هاي اعلام شده توسط هواشناسي در جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان در دو فصل پائيز و زمستان بارش ها و سرما نسبت به سال قبل معمولی خواهد بود.

بخشدار مركزي يزد خواستار آمادگي همه جانبه تمامي دهياران برای مقابله با حوادث طبيعي احتمالي در روستاهاي بخش مركزي شد و افزود: آمادگي مردم و مسئولين براي مقابله با بحران از اهميت خاصي برخوردار است لذا ضروري است برنامه ريزي هاي لازم در اين زمينه صورت پذيرد.

وي تأكيد كرد: بايد به گلخانه داران و نانوايان به منظور در نظر گرفتن سوخت جايگزين نيز اطلاع رساني شود تا تمهيدات لازم را براي مواقعي كه با افت فشار گاز روبرو هستيم،‌ را در نظر بگيرند.

" عسكرزاده " در پايان تصريح كرد: دهياران از مسير سيل بند و چاه هاي جذبي در روستاها بازديد تا در صورت وجود نواقص، مسائل و مشكلات آن مرتفع شود.
آدرس کوتاه :