شناسه : 159539796

پلمپ یک واحد آموزشی بدلیل برگزاری کلاس حضوری توسط گشت ویژه ستاد کرونا شهرستان یزد
آدرس کوتاه :