شناسه : 159646395

پلمپ کردن پنج پیتزا فروشی به دلیل عدم رعایت قوانین بهداشتی کرونا


آدرس کوتاه :