شناسه : 698212
فرماندار يزد هشدار داد:

پلمپ واحدهاي متخلف ضايعات فروشي در سطح شهر يزد ادامه دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي فرماندار در جلسه ساماندهي فروشندگان ضايعات و فلزات مستعمل از ادامه روند پلمپ واحدهاي متخلف در اين خصوص خبر داد.
فرماندار يزد هشدار داد:

عزيزا...سيفي در اين جلسه با بيان اينكه طرح ساماندهي فروشندگان ضايعات در اولويت شهر و استان مي باشد خاطر نشان كرد: در اين طرح كليه واحدهاي ضايعات فروشي كه مشغول فعاليت هستند بايد با پروانه كسب به صورت قانوني و در محدوده ي مجاز فعاليت نمايند.

فرماندار با اشاره به افزايش واحدهاي ضايعات فروشي در سطح شهر يزد افزود: بايد دستگاههاي مسئول اقدامات لازم جهت تجميع اين واحدها به بيرون از محدوده ي شهر  اقدام نمايند.

وي تصريح نمود: به كارگيري اتباع بيگانه غير مجاز دراين واحدها به عنوان يك معضل اساسي است  كه مي تواند تبعات اجتماعي ، فرهنگي ، بهداشتي و ... را براي مردم و شهر داشته باشد.

سيفي از پلمپ 59 واحد به علت اشتغال اتباع بيگانه غير مجاز  و اخطار به 101 واحد به علت برخي ديگر از مشكلات خبر داد و در اين خصوص گفت همچنان با واحدهاي متخلف در اين زمينه نيز برخورد قانوني شد.

فرماندار از كليه كساني كه در طرح ساماندهي فروشندگان ضايعات و فلزات مستعمل همكاري داشته اند تقدير كرد بايد با برنامه ريزي دقيق از رشد بي رويه و غير مجاز اين مشاغل در  سطح شهر جلوگيري كرد.

آدرس کوتاه :