شناسه : 700834
فرماندار يزد:

پزشك خانواده تحول بزرگي را در حوزه بهداشت و درمان ايجاد خواهد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، جلسه ستاد اجرايي پزشك خانواده به رياست عزيزا...سيفي فرماندار برگزار شد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين جلسه با بيان اينكه پزشك خانواده تحول بزرگي را در حوزه بهداشت و درمان ايجاد خواهد كرد خاطرنشان كرد: اين طرح با هدف نهادينه كردن عدالت در جامعه اجرايي خواهد شد و موجب ارتقاي بنيادي سلامت افراد خواهد شد.

فرماندار با اشاره به اينكه طرح پزشك خانواده يك طرح ملي بوده است اظهار داشت: اجراي اين طرح در دراز مدت كاهش فوايد خوبي دارد كه از مهمترين آن كاهش هزينه هاي درماني براي عموم مردم است.

رئيس ستاد اجرايي پزشك خانواده در شهرستان يزد افزود: بايد با تأمين اعتبارات و زيرساختهاي لازم اين طرح شاهد اجراي صحيح و مطلوب طرح در شهرستان يزد باشيم.

وي ابراز اميدواري كرد با اجراي اين صحيح بتوانيم بيش از پيش در مسير عدالت و پيشرفت در عرصه بهداشت و درمان گام برداريم.

در ادامه اين جلسه سلطاني رئيس مركز بهداشت شهرستان يزد گفت: هزينه هاي بالاي درمان و پرداخت بيش از 70درصد هزينه هاي درمان توسط مردم باعث نگراني جامعه گرديده است كه با اجراي طرح پزشك خانواده و ايجاد پرونده الكترونيك سلامت براي بيماران شاهد تشخيص به موقع بيماري ها جهت پيشگيري ، درمان مناسب و صرفه جويي در مراجعات و معاينات و توزيع دارو خواهيم بود.

در پايان اين جلسه مقرر گرديدتمام پزشكان استخدامي شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهرستان يزد با اين طرح همكاري داشته باشند.

همچنين مردم مي توانند تا چند روز آينده به مدت 2 ماه نسبت به ثبت نام طرح پزشك خانواده در سايت مربوطه اعلامي از سوي دانشگاه علوم پزشكي اقدام نمايند.

آدرس کوتاه :